Trẻ hoá làn da

Một chủ đề mới trong chăm sóc da là chăm sóc trước khi bị lão hoá. Đó là sự kết hợp giữa phòng ngừa và trẻ hóa. Bạn có thể thoa SPF lên da để bảo vệ da ...

Khi bạn già đi, cơ thể của bạn trải qua một quá trình suy giảm chậm làm giảm khả năng hoạt động so với lúc trước. Do đó, thời gian phục hồi sau những hoạt ...

Be Lady
Logo