Điều khoản và chính sách

DƯỚI ĐÂY CÁC ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG TẠP CHÍ WEB BELADY ONLINE

Bằng cách sử dụng trang web, bạn đã đọc, hiểu, chấp nhận và tuân thủ các điều kiện này. Nếu bạn không đồng ý, vui lòng không đăng ký sử dụng trang web Belady Online hoặc các dịch vụ do trang web cung cấp.

Bằng cách sử dụng trang web, bạn đã đọc, hiểu, chấp nhận và tuân thủ các điều kiện này. Nếu bạn không đồng ý, vui lòng không đăng ký sử dụng trang Belady Online hoặc các dịch vụ do trang cung cấp.

1. QUYỀN CỦA BELADY

 • Belady có quyền sửa đổi các dịch vụ mà không cần thông báo.
 • Belady có quyền điều chỉnh hoặc loại bỏ thông tin bạn cung cấp để đảm bảo rằng nó được hiển thị phù hợp với quy định của trang web.
 • Belady có quyền hạn chế các thông tin quảng cáo do người dùng đăng tải trên trang bằng cách gửi tin nhắn cảnh báo, xóa thông tin hoặc khóa tài khoản sử dụng.
 • Belady có quyền ngăn cản bạn truy cập và sử dụng Trang web nếu bạn có hành động phá hoại Trang web hoặc phạm vi của Điều khoản sử dụng.
 • Mọi thông tin, dữ liệu, hình ảnh, vị trí, … của người dùng khi truy cập vào trang belady.vn sẽ được bảo mật hoàn toàn, trừ nghĩa vụ pháp lý.
 • Belady có quyền liên hệ với khách hàng và sử dụng thông tin này cho các mục đích quảng cáo và phát triển sản phẩm.

2. TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI DÙNG

 • Chịu trách nhiệm về những thông tin cá nhân đã cung cấp cho trang Belady khi bạn đăng ký sử dụng dịch vụ.
 • Chịu trách nhiệm về truy cập được bảo vệ bằng mật khẩu và chịu trách nhiệm đăng nhập bằng mật khẩu của bạn, cho dù bạn đăng nhập trực tiếp hay không.
 • Không cung cấp thông tin mang tính quy phạm, dung tục, kinh doanh trái pháp luật, có hại cho cá nhân / tổ chức khác.
 • Không cung cấp cho chủ sở hữu thông tin về các chủ sở hữu khác nhau được pháp luật trong và ngoài nước bảo vệ.
 • Đây không phải là việc từ bỏ hoặc hạn chế việc sử dụng một dịch vụ người dùng khác; Không phân phối các tệp có chứa vi rút, chương trình hoặc tệp có hại, phần mềm chương trình gây hại cho dịch vụ.

3. SẢN PHẨM CỦA CÁC BÊN ĐỐI TÁC KHÁC TRÊN WEBSITE

 • Belady có thể chứa các liên kết đến các trang web khác. Các trang web này không thuộc về Belady, do đó Belady sẽ không chịu trách nhiệm về thông tin, dịch vụ và nội dung được xuất bản trên đó.
 • Belady sẽ không chịu trách nhiệm về những thiệt hại do các sản phẩm và dịch vụ được quảng cáo trực tiếp hoặc gián tiếp trên trang web gây ra.
Be Lady
Logo